Rakorbang Undiksha

TAHUN ANGGARAN 2020

Paparan Rektor-Rakorbang TA 2020

Paparan WR1 -Rakorbang TA 2020

Paparan WR3-Rakorbang TA 2020

Paparan WR4 -Rakorbang TA 2020

Paparan Bagian Perencanaan

KEBIJAKAN PENDANAAN SARANA DAN PRASARANA 2018 Oleh Pak Sofwan

PEMANFAATAN ASET DAN SDM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PNBP oleh Pak Wiwin D.

Paparan Bpk Martono_ketua Forum WR2

 

 

 

NAMA DOKUMEN FILE
Target PNBP Undiksha TA 2019 download
Target PNBP Undiksha TA 2018 download
Target PNBP Undiksha TA 2017 download
Target PNBP Undiksha TA 2016 download
Target PNBP Undiksha TA 2015 download
Target PNBP Undiksha TA 2014 download
Target PNBP Undiksha TA 2013 download